Wurrumiyanga New Years Eve Disco

WURRUMIYANGA REC HALL  

Sunday 31st December 6:00PM - 12:30AM

Sponsored by Wurrumiyanga Local Authority